Graduate Fashion Week '14 Part.1

June 5, 2014The date is 31st of May, 2014. Event is named Graduate Fashion Week and according to the invitation, which I hold in my hands, is situated somewhere in East London. I'm not really sure what to expect, but at least Internet says that graduates from the most influential and inspiring UK and international universities are going to show their catwalks and exhibitions. Wow! Sounds exclusive, huh?
I'm pleased to get an invitation from the fashion editor of the British online magazine Vinyl London, that I had an interview with a few weeks ago.
So here we are, going to the long-awaited event me, wearing a little black dress, long pink coat and black high-heeled boots, which are killing my feet, my sister - with a bright yellow dress, wearing shoes similar to mine, perhaps indicating the same effect on her legs, judging by her facial expression, and the fashion editor of Vinyl London. It hasn't even passed an hour, since I left home, but if I could materialize the pain in my feet to a living creature, I would create a giant killer as huge as the globe.
Finally, we reach the specified place. I don't have a chance to explore the building in details outside because we go through security quickly and enter at the door. On the right side of the entrance stands a skinny girl, who distributes some silver bands and puts stampes on the wrists of the visitors. We also get silver bands (which, as I understand later, are intended for the medias only) and go inside. 
The building is spacious, consisting of several floors and large rooms, where the collections of young designers are situated. You can find everything here! Clothes hanging down on hangers, plastic mannequins, even live ones, while walking through the halls. People moving around are in pastel, neon, retro and extravagant, punk and chic, and actually much more colorful and noticeable than I've imagined. Fashion photographers take photos for their websites of the visitors with the most interesting outfits and then give out their business cards, and the whole atmosphere is so fashionable, that if my feet weren't bleeding of pain , I would have doubted whether I'm dreaming or not...

(To be continued)


Датата е 31-ви май, 2014. Събитието носи името Graduate Fashion Week и според поканата, която държа в ръцете си, е ситуирано някъде в Източен Лондон. Не съм напълно сигурна какво точно да очаквам, но поне според информацията в интернет - избрани колекции, изложби и галерии на дипломирали се студенти от най-влиятелните университети за мода в света. Еха!
Имам удоволствието да бъда поканена и то с медиен пропуск от модния редактор на английското онлайн списание Vinyl London, за което преди няколко седмици, ако си спомняте, бях дала интервю.
И така, вървим ние - аз, облечена в малка черна рокля, дълго розово палто и черни боти на висок ток, пращащи електрически мълнии по цялото ми тяло, сестра ми - с ярко жълта рокля, обута в подобен модел обувки, навярно указващи същия ефект върху крайниците й, съдейки по изражението й, и модния редактор на списание Vinyl към дългоочаквания event. Не е минал и час, откакто съм излязла от вкъщи, а ако можех да материализирам болката в краката си в живо същество, щях да създам гигант-убиец с размерите на земното кълбо. 
Най-сетне стигаме определеното място, което нямам възможност да разгледам подробно отвън, защото минаваме бързо през охраната и се мушкаме през вратата. На входа вдясно стои слаба девойка, която раздава някакви сребърни ленти и удря печати върху китките на посетителите. Сдобиваме се и ние с по една сребърна лента (която по-късно разбирам, че е предназначена само за медийните лица) и влизаме навътре.
Сградата е просторна, състояща се от няколко етажа и широки помещения с неособено високи тавани, в които са разположени колекциите на младите дизайнери. Дрехи, висящи от закачалки, пластмасови манекени, дори и живи такива се срещат, докато обикаляш из залите. Хората, движещи се насам-натам, са пастелни, неонови, ретро и екстравагантни, и всъщност много по-цветни и забележими, отколкото съм си представяла. Модни фотографи, на каквито се натъкваме по-късно и ние със сестра ми, снимат за сайтовете си посетителите с най-интересни аутфити, а после им раздават визитки и въобще цари такава фешън атмосфера, че ако не ме разтърсваха от болка стъпалата, щях да се усъмня дали не сънувам...

(Следва продължение)

xoxo,

Mademoiselle S.

Post a Comment

Thank you so much for your comments, they make me so happy!
You can email me at contact@stylebysavina.com for any general enquiries or just to connect. I do my best to reply as soon as I can.

- Savina x

© STYLE BY SAVINA All Rights Reserved.